Одним із важливих педагогічних аспектів підготовки молоді до життєдіяльності в умовах ринкової економіки є взаємодія загальної і професійної освіти в єдиній системі освітнього-виховного процесу. Актуальною стає проблема пошуку такої організаційної структури освітньої системи, яка б забезпечила перехід від принципу «Освіта на все життя» до принципу «Освіта упродовж усього життя». Звідси виникає потреба в об`єднанні зусиль середньої і вищої школи для розробки та реалізації освітньо-професійних програм, розвитку академічної мобільності з метою полегшення самовизначення випускників шкіл. В Ірпінському академічному ліцеї відбувається плідна співпраця з викладачами кафедри англійської філології НУБіП України. На базі університету учні відвідують спецкурс з англійської мови, під час роботи якого вихованці ліцею виконують практикуми, проводять науково-дослідну роботу, займаються науково-технічною творчістю та іншими видами творчої діяльності. Спільним завданням для викладачів середньої і вищої шкіл є розробка методичного забезпечення високого рівня, яке стає організуючим чинником пізнавального процесу, а це, у свою чергу, значно посилює мотиваційну функцію учня до навчання. Використання інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання під час проведення спецкурсу сприяють інтенсифікації та оптимізації освітньо-виховного процесу. Їх використання дозволяє реалізувати ідею співпраці учасників навчально-виховного процесу, вчить конструктивно взаємодіяти, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроках, посилює соціальний контакт між учасниками та формує соціальний досвід, значно підвищує мотивацію учнів до навчання і, головне, приносить задоволення результатами власної і спільної роботи. Дякуємо викладачам кафедри англійської філології НУБіП України за підтримку і співпрацю!

Рекомендовані новини