Створення комфортного освітнього простору для успішного навчання, повноцінного особистісного розвитку здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу є нагальною потребою часу. Згідно з концепцією «Нова українська школа» це одна з ключових умов реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти. Грамотно організоване предметне середовище є платформою для практичної реалізації особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого та інших сучасних напрямків в освіті.
Сучасне освітнє середовище істотно залежить від рівня розвитку матеріально-технічної бази закладу. Ірпінський академічний ліцей НУБІП – це той навчальний простір, який відповідає викликам сьогодення. Завдяки спільним зусиллям влади міста та управління освіти і науки Ірпінської міської ради ліцей має потужну навчально-матеріальну базу. Крокуючи в ногу з часом, адміністрація закладу зробила все можливе для того, щоб просторі навчальні кабінети ліцею були обладнані всім необхідним. У класах встановлено мультимедійні інтерактивні пристрої Cam Touch, що дає можливість учням не лише наочно спостерігати за навчальним матеріалом, проводити віртуальні досліди, а й отримувати доступ до віртуального середовища та взаємодіяти з ним. Таке обладнання перетворює навчання на захоплюючий процес пізнання, нових відкриттів, візуалізує навчальний матеріал, заохочує учнів до творчої активної взаємодії.
Сучасна освіта потребує не лише теоретичних знань, а й застосування їх на практиці. В ІАЛ НУБіП України на кожній навчальній паралелі є профільний природничий клас з поглибленим вивченням хімії та біології. За рахунок варіативної частини навчальних планів до розкладу введено додаткові курси та факультативи. Беззаперечним є той факт, що хімія цікава лише тоді, коли набуті знання супроводжуються дослідами, коли учні мають можливість самостійно за допомогою вчителя виявити ті чи інші властивості хімічних елементів, побачити хімічні реакції, пов’язані з повсякденним життям. У 2020-2021 навчальному році ліцей отримав сучасне навчальне обладнання для кабінету хімії. Тепер уроки проходять в інноваційному освітньому середовищі, яке дозволяє учням проводити наочні демонстрації та повноцінні лабораторні роботи, а також відчути переваги віртуальної лабораторії. Така новітня діяльність з використанням сучасного мультимедійного комплексу сприяє зростанню мотивації учнів до вивчення предметів природничого циклу, реалізації їх потенціалу, розвиває критичне мислення та екологічну свідомість. Як наслідок – зростає кількість учасників і переможців наукових конкурсів, турнірів, олімпіад.
Цьогоріч у ліцеї створено сучасний кабінет фізики, обладнаний необхідними технічними засобами навчання, мультимедійним комплексом, комплексами цифрової вимірювальної лабораторії, розробленими з урахуванням вимог Державних освітніх стандартів.
Проведення практичних та лабораторних занять у такому кабінеті підвищує зацікавленість ліцеїстів до вивчення фізики, сприяє зростанню якості фізичної освіти, дозволяє розширити та оновити зміст, форми та методи викладання предметів природничого циклу.
Нові можливості для всіх учасників освітнього процесу в ліцеї відкриваються під час проведення лабораторних занять з хімії на базі лабораторії «Дослідження якості продуктів харчування» Ірпінського фахового коледжу НУБіП України. Такі заняття сприяють формуванню в учнівської молоді сучасних уявлень про навколишній світ, формують науковий стиль мислення, наочно демонструють тісний зв’язок науки з життям та мотивують до навчання й вибору майбутньої професії.
Шлях до професійного самовизначення – справа відповідальна. Дехто з наших ліцеїстів мріє стати науковцем, хтось пов‘яже своє майбутнє з підприємництвом, хтось обере інший напрямок, але всім як майбутнім компетентним фахівцям стануть у нагоді важливі навички: спостерігати, аналізувати та робити висновки, аргументувати свої думки, працювати в команді, втілювати ідеї на практиці. Ірпінський академічний ліцей – це новий сучасний заклад освіти, який дає можливість сучасній молоді здобути грунтовні знання, а в подальшому стати студентами коледжу та університету. Ліцей тісно співпрацює з Національним університетом біоресурсів та природокористування України. У співпраці з коледжем та університетом було започатковано профорієнтаційний проєкт, що дає можливість нашим ліцеїстам здійснювати безперервну освіту. Розкрити грані таланті юних особистостей, допомогти знайти своє покликання в житті допомагає гурткова робота. Особливого значення вона набуває в старших класах. З цією метою в ліцеї активно діють наукові гуртки, що стали результативним прикладом ефективної взаємодії провідних науковців НУБіП України та вчителів Ірпінського академічного ліцею. Це унікальна можливість долучитися до основ наукових знань та отримати слушні професійні дороговкази на майбутнє.
Якісна природнича освіта – це нові відкриття, це майбутні перспективні дослідники, учені, інженери, які працюватимуть задля престижу й майбуття нашої держави. Крокуймо разом з Ірпінським академічним ліцеєм!

#ІрпінськаМіськаРада #ІрпінськеУправлінняОсвітиіНауки
#НУБіПУкраїни #ІФКНУБіПУкраїни

Рекомендовані новини