В ІАЛ НУБіП України нові перемоги!
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН. Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, виховання їх у дусі патріотизму і демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації. Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку. В 2020/2021 навчальному році три учениці ІАЛ НУБіП України зі своїми науковими керівниками брали участь у конкурсі наукових робіт Шуменкова Марія написала роботу на тему «Рух за права жінок в Україні і світовий суфражизм: спільне, відмінне і взаємозв’язок з сучасністю». В які йдеться про жіночий рух в Україні та світі. В якій провела порівняння історичних феноменів та умов в яких вони відбулися. А також, дослідила феномен жіночих рухів в різних регіонах в рамках єдиного правозахисного руху. Темою наукової роботи Магдалінчук Віри є «Соціальне підприємництво в Україні: історичні та правові аспекти». В роботі йдеться про соціальне підприємництво, його історичні, правові та фінансові аспекти. Досліджено нормативно-правові акти для ведення соціального підприємництва, історію та передумови його виникнення. Камінська Ольга написала та захистила роботу «Це така потреба – в тобі і в слові. (Особливості поетики Юлії Бережко-Камінської)» Ольга в своїй роботі проаналізувала найуживаніші тропи та виконала їх структуризацію. Учениця дослідила особливості поетики Ю. Бережко-Камінської. Всі дівчатка захистили наукові роботи та зайняли перші місця на міському етапі змагання. 25-27 лютого 2021 р. відбувся обласний етап конкурсу-захисту робіт Малої академії наук і знову нові перемоги наших учениць-науковців. Тож вітаємо преможців у обласному етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН: Віру Магдалінчук – за І місце, науковий керівник Точиліна Ірина Валентинівна, вчитель економіки та права, кандидат економічних наук; Марію Шуменкову – за ІІІ місце, науковий керівник Точиліна Ірина Валентинівна, вчитель економіки та права, кандидат економічних наук; Ольгу Камінську – за ІV місце, науковий керівник Руденко Наталія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук. ВІТАЄМО ДІВЧАТ ТА ВЧИТЕЛІВ ІЗ ПЕРЕМОГОЮ!

Рекомендовані новини