ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

У зв’язку із запровадженням карантину для закладів освіти 2020 року, ІАЛ НУБіП України організував навчання учнів з використанням дистанційних технологій на платформі Google Classroom.

Усі необхідні матеріали з навчальних предметів розміщені на даному сервісі.
Класні керівники володіють інформацією щодо отримання паролів для доступу та опрацювання навчальних матеріалів.

ІАЛ НУБіП України отримати доступ до Google Workspace for Education оскільки відповідає певним вимогам.

Ми маємо офіційну реєстрацію та акредитацію, надали документи про середню освіту, схвалені на державному рівні. 

Корпоративні електронні адреси в домені ліцею надають блокування понад 99,9% спаму, фішингових атак і зловмисного програмного забезпечення.

Організація освітнього процесу під час навчання з використанням дистанційних технологій може передбачати навчальні (у тому числі практичні, лабораторні) заняття, корекційно-розвиткові заняття, вебінари, онлайн форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу освіти (навчальними програмами з окремих предметів (інтегрованих курсів). Отримання навчальних матеріалів, спілкування між учасникками освітнього процесу з використанням дистанційних технологій під час навчальних та корекційно-розвиткових занять, консультацій, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі).

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад  забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

Бібліотека – це фундамент освіти, що забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням, батькам, вчителям, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації.

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, потребують пошуку інноваційних підходів до формування освітньої політики, переосмислення нового місця та ролі вчителя у навчально-виховному процесі. Важливими стають і завдання з адаптування школярів до методів і способів освітнього процесу в постійно змінюваних умовах його інформаційного наповнення.

Сучасні інформаційні технології дозволили здійснити переклад накопиченої інформації в електронну форму та створити принципово нові інформаційні ресурси, до яких відносяться електронні бібліотеки.

Відмінність Електронної бібліотеки ІАЛ НУБіП України зумовлюється специфікою представлених у ній матеріалів. Освітній контент навчального та науково-інформаційного характеру – електронні версії підручників для 7-11 класів, посібники, методичні матеріали та рекомендовані джерела від вчителів.